+90 (312) 939 8540

MÜHLE TÜRKİYE SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Mühle Türkiye resmi alışveriş ve bilgi sitesine hoş geldiniz!

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürün ve hizmetler Mutlukent mah. 2017 sok. No: 56 Çankaya Ankara'da bulunan Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından sağlanır.

Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen alışveriş yapmadan önce bu şartları dikkatlice okuyun.

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasından Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Mutlukent mah. 2017 sok. No: 56 Çankaya Ankara adresindeki  Bon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘ne (‘Firma) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

SORUMLULUKLAR

Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Firma, kendisinden kaynaklanan teknik arızalar dışında, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Firma, gerekli gördüğü takdirde kullanıcıya hiç bir neden göstermeksizin ürün satmama hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ürün ya da firmanın hizmetini suiistimal ettiği takdirde, ürün karşılığı ödemiş olduğu tutarı geri almak şartıyla kendisine ürün satılmayacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, almış olduğu ürün karşılığı sitede yaptığı yorumları kendi isteğiyle yaptığını ve bu yorumların yayın hakkının tamamen Firma'da olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

Firma tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, siteyi kullanırken bu bilgilerin toplanmasını peşinen kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

REDDETTİĞİMİZ SORUMLULUKLAR

Mühle Türkiye, sunduğu ürünlerin yasa dışı suç kapsamında ya da tıraş ve bakım amacı dışı amaçlarla kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Ürünlerin herhangi bir suç aracı olarak kullanılmasından Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.

Mühle Türkiye, sunduğu erkek bakım ve tıraş ürünlerinin hiç birinin tedavi niteliğinde çeşitli cilt sorunlarını iyileştirdiği gibi bir taahhüt altına girmez.

Mühle Türkiye, ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi vermek için çeşitli yazılar yayınlar ve bu yazı içeriklerinin kişilerce nasıl kullanılacağından sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımında müşterilerce yaşanabilecek olası kazalardan Mühle Türkiye sorumlu tutulamaz.

Mühle Türkiye, ürünler hakkında kişilerin kendi isteğiyle yazmış olduğu yorumları kendi mecralarında kullanabilir ve sonrasında kullanıcı isteğiyle herhangi bir değişiklik-iptal yapmaz. Ürünlere yapılan yorumlardan Mühle Türkiye sorumlu tutulamaz ve yorumların yayın ve paylaşım ve tüm basılı hakları Mühle Türkiye'ye aittir.

Ürünlerin garanti süresi bir (1) yıldır. Mühle Türkiye'nin önermediği muamelelerde (ürünlerin kimyasal ile teması, ısıtma, soğutma, üründe değişiklik meydana getirebilecek fiziksel eylemler) ürünler garanti kapsamından çıkar ve meydana gelebilecek sorunlarda ücretsiz değişim & ücret iadesi talep edilemez.

Mühle Türkiye sunduğu bilgi hizmeti ile hiç bir koşulda taahhüt altına sokulamaz.

  1.  

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı,üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

  1. GİZLİ BİLGİ

Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Daha fazla bilgiyi, Çerez Politikalarını okuyarak edinebilirsiniz.

Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkına sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

  1.  

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları telefon ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Loading...
×
Hoşgeldiniz, bu bizi ilk ziyaretiniz!