MÜHLE TÜRKİYE ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Mühle Türkiye alışveriş ve bilgi sitesine hoş geldiniz!

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürün ve hizmetler Mutlukent mah. 2017 sok. No: 56 Çankaya Ankara'da bulunan Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından sağlanır.

Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen alışveriş yapmadan önce bu şartları dikkatlice okuyun.

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasından Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.

1- TARAFLAR

1.1. www.muehle-shaving.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini hizmet sağlayıcı olarak yürüten Mutlukent mah. 2017 sok. no: 56 Çankaya / Ankara adresinde mukim BON İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Mühle Türkiye” olarak anılacaktır.)

1.2. “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak “www.muehle-shaving.com.tr” alan adlı web sitesi platformunu kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Bon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ; Mühle Türkiye markasını temsil etmektedir.

2-SÖZLEŞMENİN AMACI

Bon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu Muehle-shaving.com.tr alan adlı internet sitesinde (Mühle Türkiye) Mühle Türkiye tarafından kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

Mühle Türkiye kullanıcılarına ürün tedariği sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Platformun kullanılması, Kullanıcı/Üye tarafından iş bu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle iş bu üyelik sözleşmesi, www.muehle-shaving.com.tr alan adlı internet sitesi hizmetleri ve ürünlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama Mühle Türkiye servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: Muehle-shaving.com.tr’a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye"yi ve "ziyaretçi"leri de içerir.

3- KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.muehle-shaving.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Muehle-shaving.com.tr tarafından sunulan hizmet/ürünleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının Muehle-shaving.com.tr üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Üye, Muehle-shaving.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, Mühle Türkiye’yi bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

Kullanıcı ve/veya Üye, Mühle Türkiye’ye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Mühle Türkiye’ye bildirmeyi; Mühle Türkiye’nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Mühle Türkiye üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Mühle Türkiye’de sunulan hizmetlerden/ürünlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Mühle Türkiye tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bon İthalat İhracat’a ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki Mühle Türkiye logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Mühle Türkiye’ye aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

Kullanıcı, Muehle-shaving.com.tr alışveriş sitesini ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Ürün yorumlarında, Mühle Türkiye sosyal medya hesaplarında, her türlü iletişim mecrasında, herhangi bir ürün tanıtma, satış yapma ya da kullanıcıları başka satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Mühle Türkiye platformunun bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin Mühle Türkiye tarafından sonlandırılması durumunda Mühle Türkiye’den herhangi bir hak talep edemez.

Mühle Türkiye’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Mühle Türkiye’nin bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, üye olsun olmasın, aldığı ürünlerin hijyenik ürünler olduğunu peşinen kabul eder. Ürün iade ya da değişimlerinde, hijyenik ürün değişim ya da iade kurallarına tabii olduğunu peşinen kabul eder. Hijyen hassasiyeti bulunan tıraş makinesi, tıraş fırçası, jilet, yedek bıçak gibi ürünlerin iade edilebilmesi ya da değişim yapılabilmesi için ürünlerin kullanılmamış olması, koruma bantlarının ve etiketlerinin çıkarılmamış olması gerekmektedir. Kozmetik ürünlerin hiç bir şartta açılmamış ve kullanılmamış olması gerekir.

Üye, Mühle Türkiye tarafından Platform’un iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı Mühle Türkiye’den talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Mühle Türkiye’ye herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Mühle Türkiye’nin zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlal nedeniyle Mühle Türkiye’nin adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Mühle Türkiye’nin bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlali nedeniyle Mühle Türkiye’nin doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Mühle Türkiye’ye ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- MÜHLE TÜRKİYE’NİN YETKİLERİ

1- Mühle Türkiye her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle Mühle Türkiye’yi herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

2- Mühle Türkiye, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca Mühle Türkiye, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

3- Mühle Türkiye, www.muehle-shaving.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesi verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Mühle Türkiye, kullanıcıların ve üyelerin, Muehle-shaving.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, aracı hizmet sağlayıcıların sunduğu/yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Mühle Türkiye, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Mühle Türkiye’nin veya diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- Mühle Türkiye, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

5- Mühle Türkiye’ye ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Mühle Türkiye’ye veya Mühle Türkiye’nin yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

6- Mühle Türkiye, Muehle-shaving.com.tr alan adı altındaki internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. Mühle Türkiye’nin , link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, Mühle Türkiye sorumlu değildir.

7- Mühle Türkiye, Platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

8- Mühle Türkiye Platformundan yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Mühle Türkiye bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Mühle Türkiye ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri Mühle Türkiye kayıt altyapısından sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Mühle Türkiye Platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise, bu kişisel bilgileri Bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

9- Mühle Türkiye teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman Mühle Türkiye’de yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

10- Mühle Türkiye, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

11 - Mühle Türkiye, Fraud (dolandırıcılık) şüphesi oluşturan bir siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin Mühle Türkiye’den herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

12- Mühle Türkiye alışveriş sitesinden alınan ürünleri son kullanıcıya teslim etmek amacıyla kurulmuştur. Bu ürünler üzerinden müşteri / şirket profili altında satın alım yapılan durumlar içinde, al-sat ticareti tespit edildiğinde, yurtdışı siteler içinde satış tespit edildiğinde, bu gibi durumlarda müşteriye ürün gönderilmez. Sipariş iptal edilir. Kişi profili siteden silinir. Alınan siparişlerin gönderim amacına uygun olmadığı halinde, Mühle Türkiye herhangi bir uyarı yapmaksızın ürün göndermeme hakkına sahiptir. Kullanıcı / üye, bu durumda ürün bedelini iade alacaktır ve aksi bir hak iddia edemez. 

5- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Muehle-shaving.com.tr internet sitesini kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Platformumuzun amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımıza ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.

Üye olarak ticari elektronik ileti tercihlerinizi gönderilen iletilerde yer alan “üyelikten ayrıl” butonuna tıklayarak yönetebilirsiniz.

Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.

Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.

Eğer, bize Üye olursanız, Size eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, doğum tarihi, yaşanılan şehir ve semt, cinsiyet ve sizinle iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz veya üyesi olduğunuz sosyal medya platformu üzerinden sağlanan bilgileriniz tarafımızdan toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üye’lere olan faydalarını artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler gibi ek bilgileriniz de alınabilecektir.

Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri “Hesabım” sayfasından yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. Mühle Türkiye, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda ya da https://muehle-shaving.com.tr/pages/iletisim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Muehle-shaving.com.tr ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. Muehle-shaving.com.tr bu şekilde gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır.

Kişisel verileriniz, Üye’liğiniz kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Üye’liğinizin etkin bir şekilde işlemesi için Mühle Türkiye’nin program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Bon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya Mühle Türkiye tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya Mühle Türkiye tarafından silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

Mühle Türkiye tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Mühle Türkiye tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Mühle Türkiye üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Üye Mühle Türkiye tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Mühle Türkiye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve Mühle Türkiye tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7- İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve Ankara Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

8- TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin Mühle Türkiye’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Mühle Türkiye’ye 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle Mühle Türkiye’nin üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın dr.com.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

8 -YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.